Template errors

  • Template :: Method canViewDbtechEcommerceProducts is not callable on the given object (Siropu\Chat\XF\Entity\User) (src/XF/Template/Templater.php:994)
  • Template :: Method canViewDbtechEcommerceProducts is not callable on the given object (Siropu\Chat\XF\Entity\User) (src/XF/Template/Templater.php:994)

Cách đăng 3D Post lên Facebook đơn giản

DonAnh

Administrator
Staff member
Các bước để tạo và đăng 3D Post đơn giản lên Facebook
Ví dụ về 3D postHướng dẫn: (PC & Win10)

B1 Mở Paint 3D lên chọn New để tạo file mới

2018-02-23-2-png.29

B2 Alt + T. Góc phải chọn 3D text + kiểu fonts với màu sắc, Viết một chữ bất kỳ

2018-02-23-png.28

B3 Ctrl +S, Xuất định dạng là .glb

2018-02-23-1-png.30

B4 Vào thư mục xuất ra, Kéo file xuất ra vào chỗ đăng trạng thái Facebook
 
Last edited:

Bài viết gần đây

Top