Khóa học làm dự án thực tế với Angular CLI và Web API

[ CLOSE ]Khóa học làm dự án thực tế với Angular CLI và Web API 2018-02-07

DonAnh

Administrator
Thành viên BQT
DonAnh submitted a new resource:

Khóa học làm dự án thực tế với Angular CLI và Web API - Khóa học làm dự án thực tế với Angular CLI và Web API

Khóa học này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm dự án thực tế và tổ chức source code với Angular 2. Khóa học có sử dụng thư viện Angular CLI + Webpack làm công cụ chính phát triển trên nền Visual Studio Code của Microsoft. Phần WebAPI sẽ kế thừa lại từ khóa học làm dự án thực tế với AngularJS WebAPI và Entityt Framework Code First.

Chi tiết khóa...
Read more about this resource...
 
Top