• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Recent content by Hoa Hồng

  1. Phần mềm Face

    Phần mềm Face Tìm kiếm khách hàng inbox fanpage và gửi tin nhắn (Auto Reply Message on Page) Bạn boăn khoăn những khách hàng đã inbox Page của mình bạn không làm cách nào tiếp cận và quảng cáo lại với họ? Đây là chức năng tuyệt vời giúp gửi tin nhắn tới những khách hàng đã Inbox Fanpage của bạn...
Top