• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

seouptopzcom

Uptopz là một trong những đơn vị Digital Marketing song hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam. Để tạo được sự bền vững và niềm tin tưởng từ quý khách hàng. Chúng tôi với mục đích truyền đạt các kiến thức hữu ích trong Seo đối với những bạn muốn cải thiện website, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Backlink Dofllow là gì? Dofollow là những link không có thuộc tính “nofollow” trong code hay nói cách khác Dofollow là những siêu liên kết sẽ nói với bộ máy tìm kiếm rằng là một link uy tín và có giá trị tham khảo và ảnh hưởng đến yếu tố outbound link (liên kết ra phía ngoài) của website đó. Như vậy có nghĩa rằng, bạn càng có nhiều backlink Dofollow từ các website chất lượng trỏ về website của mình thì càng tốt. Website của bạn sẽ dễ dàng được lên Top Google
Ngày sinh nhật
November 4
Top