• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
Ultimate Member User Photos Addon

Ultimate Member User Photos Addon 2.0.4

Đăng nhập để tải
ultimate-member-user-photos-addon-png.5961


Download Free Ultimate Member User Photos Addon Nulled Premium
Key Features
  • Users can create albums and upload photos
    Photos appear on a user’s profile
    Album tab and Photos tab for user profiles
    Users can edit and delete photos and albums
    Integrated with social activity extension to show in social activity when a user creates a new photo album
Người gửi
NullMaster
Downloads
191
Lượt xem
716
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from NullMaster

Top