• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
WooCommerce Branding

WooCommerce Branding 1.0.26

Đăng nhập để tải


The WooCommerce Branding extension transforms WooCommerce into a whitelabel solution, allowing you to replace all WooCommerce branding with your own.


You can easily change the colour scheme and add your own icon to the main WooCommerce menu too.


This extension will not whitelabel third party themes and plugins. Nor will it whitelabel WooThemes, this can however be done via the theme options.
Người gửi
NullMaster
Downloads
191
Lượt xem
920
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from NullMaster

Top