• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
WooCommerce Shipment Tracking

WooCommerce Shipment Tracking 1.6.23

Đăng nhập để tải


Add shipment tracking information to your orders

With the Shipment Tracking extension you can provide customers with an easy way to track their shipments.


After adding details to an order, the tracking information will appear in emails, the order tracking page, and the order view page in their account section. For the best effect, add tracking info just before ‘completing’ an order.
Người gửi
NullMaster
Downloads
470
Lượt xem
1.938
First release
Last update
Rating
5,00 star(s) 5 ratings

More resources from NullMaster

Top