• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
WordPress Elementor Tracker - Track Analytics Events using Elementor

WordPress Elementor Tracker - Track Analytics Events using Elementor 0.1.5

Đăng nhập để tải
wordpress-elementor-tracker-jpg.12827

Download WordPress Elementor Tracker - Track Analytics Events using Tracker – Track events using Elementor

Instead of writing tracking code, or setting CSS id on every element you want to track, you can now use Elementor Tracker

Elementor Tracker supports multiple tracking methods:

  • Facebook Pixel Standard Events
    Facebook Pixel Custom Events
    Google Analytics (analytics.js)
    Google Tag Manager (gtag)
Elementor Tracker supports adding tracking on all Elementor Elements, with support for Elementor Pro Forms after submission events
Doumentation Exists Here
Người gửi
NullMaster
Downloads
87
Lượt xem
615
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from NullMaster

Top