• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
WPML CMS Navigation Addon

WPML CMS Navigation Addon 1.5.2

Đăng nhập để tải

Download Free WPML CMS Navigation Addon Premium Nulled

WPML CMS Navigation is an add-on plugin that provides navigational elements you can use when building the site. This includes a breadcrumbs trail, drop-down menus and sidebar navigation. The plugin does not require any configuration and will work as-is. All you need to do is add the navigation elements to your theme.
Người gửi
NullMaster
Downloads
343
Lượt xem
975
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from NullMaster

Top