• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
WPML Translation Management Addon

WPML Translation Management Addon 2.9.9 B1

Đăng nhập để tải

WPML Translation Management Addon is a WPML Addon developed by OnTheGoSystem. WPML Translation Management Addon helps site admins manage their translation work. They will turn normal users into translators, send jobs to them and track progress of the site’s translation status.
Người gửi
NullMaster
Downloads
2.017
Lượt xem
3.755
First release
Last update
Rating
4,50 star(s) 4 ratings

More resources from NullMaster

Top