• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
 • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
[XFA] Like Or Reply To View Attachment - XF2

[XFA] Like Or Reply To View Attachment - XF2 1.0.0

Đăng nhập để tải

Download Free [XFA] Like Or Reply To View Attachment - XF2 Premium Addon Xenforo 2 XenFactory

Blocks download of attachments until users have liked or replied to the post.
Features
 • Hide attachments thumbnail
  Thumbnail replacement image url
  Require like in order to view attachment (and/or) Require post reply in order to view attachment
  Excluded forums
  Excluded usergroups
  Excluded extensions
Người gửi
NullMaster
Downloads
88
Lượt xem
476
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from NullMaster

Top