• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
Yoast News SEO for WordPress Plugin Premium

Yoast News SEO for WordPress Plugin Premium 12.4.1

Đăng nhập để tải


The News SEO plugin for the Yoast SEO plugin helps you do all the things that allow you to optimize your site for Google News. It creates XML News Sitemaps, editors’ picks RSS feeds and allows for use of the standout tag, as well as helping you optimize some of the more advanced XML News sitemap options like stock tickers.


While this plugin won’t submit your site to Google News for you, it will help you optimize your site to appear as often and in the best way possible in Google News and in the universal search results.
Người gửi
NullMaster
Downloads
1.123
Lượt xem
3.221
First release
Last update
Rating
5,00 star(s) 5 ratings

More resources from NullMaster

Top