• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Kết quả tìm kiếm

  1. YoYoNguyenVN

    Xencat - Multi Concept Blog-Magazine-News

    thanks bro ạ
  2. YoYoNguyenVN

    Xencat - Multi Concept Blog-Magazine-News

    Add rất tuyệt vời Nhưng mình xử dụng xenforo 2.1 bị báo lỗi ạ Template errors Template public:BCxencat_content_standard: Accessed unknown getter 'first_post_likes' on XF:Thread[54142] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
Top