• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Hướng dẫn hạ cấp về lại iOS 10

    Phiên bản duy nhất mà chúng ta có thể hạ là 10.3.3 vì những bản thấp hơn đã bị khoá sign rồi
Top