• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Kết quả tìm kiếm

  1. HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới để giảm tải nghẽn lệnh

    HoSE sẽ tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới, thay vào đó, vẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu, các giao dịch sẽ tạm thời diễn ra tại HNX. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch...
Top