• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

3d post facebook

  1. Cách đăng 3D Post lên Facebook đơn giản

    Ví dụ về 3D post Hướng dẫn: (PC & Win10) B1 Mở Paint 3D lên chọn New để tạo file mới B2 Alt + T. Góc phải chọn 3D text + kiểu fonts với màu sắc, Viết một chữ bất kỳ B3 Ctrl +S, Xuất định dạng là .glb B4 Vào thư mục xuất ra, Kéo file xuất ra vào chỗ đăng trạng thái Facebook
Top