• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

chat bot

  1. Chat Bots 5 cách sử dụng Facebook Messenger Bots để tăng chuyển đổi

    Đã có sự quan tâm ngày càng tăng đối với các chatbot trong những năm gần đây vì khả năng đảm nhận gánh nặng của các nhiệm vụ kinh doanh tốn thời gian. Bây giờ hơn bao giờ hết, có những lợi ích của việc thêm bot vào trang Facebook của bạn để đáp ứng khách hàng nhanh hơn bao giờ hết và cung cấp...
Top