• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

genshin 1.5

  1. Genshin Impact Genshin 1.5 Hướng dẫn Farm Gỗ

    Kiến thức làm "LÂM TẶC" :unsure: Dưới đây là một số khu vực có thể farm gỗ cho hệ thống gia viên sắp tới. Tụi mình sẽ update thường xuyên thêm những khu vực farm mới. Nguồn: Paimon
Top