• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

hu tao genshin impact

  1. Genshin Impact [BUILD] Gợi ý Build Hu Tao Genshin Impact 2022

    Cuối cùng thì Hu Tao cũng đã ra mắt và sẵn sàng làm rung chuyển meta của Genshin Impact. Với ngọn giáo và sự đáng yêu của mình, cô ấy đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị DPS hàng đầu trong trò chơi. Nhưng chỉ với vũ khí và đồ tạo tác phù hợp, bạn mới có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh...
Top