• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

middle east

  1. CloudFlare đã và đang về Việt Nam - Mười trung tâm dữ liệu mới từ Cloudflare

    Cloudflare vui mừng thông báo bổ sung mười trung tâm dữ liệu mới trên khắp Hoa Kỳ, Bahrain, Nga, Việt Nam, Pakistan và Pháp (Réunion). Chúng tôi rất vui mừng được giúp cải thiện hiệu suất và bảo mật của hơn 12 triệu tên miền trên các quốc gia đa dạng này, đại diện chung cho khoảng nửa tỷ người...
Top