• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

netflix vietnam

  1. TenHoshi

    Netflix gói Premium Ultra HD cao nhất 1 slot 60k / 1 tháng 1.1

    Sau một thời gian chuẩn bị và bận bịu với việc riêng nên bây giờ bọn mình mới bắt đầu thực hiện được kế hoạch dùng chung acc cho các bạn. Mở màn là dùng chung tài khoản Netflix. Một tài khoản sẽ được dùng chung bởi một nhóm 4 người. Chi phí mỗi người là 20k 60k 1 tháng. Hết tháng sẽ đóng tiếp...
Top