• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

trốn trong tàu lượn rồi đi ngủ sẽ ntn?

  1. Rules of survival Rules of survival Map 8x8 - Trốn trong Tàu lượn rồi đi ngủ sẽ NTN?

    Ngày 7/2 là câp nhật Map 8x8 rồi đó ae, còn gì nữa mà không xem chiến thuật ngồi sau tàu lượn độc đáo và lạ này để là người đầu tiên áp dụng cách này vào rules of survival khi update nhé.
Top