• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

API Coze

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

API Coze là gì?​

Coze là nền tảng phát triển ứng dụng AI và chatbot thế hệ tiếp theo. Bất kể kinh nghiệm lập trình của bạn là gì, Coze cho phép bạn dễ dàng tạo nhiều chatbot khác nhau và triển khai chúng trên các nền tảng xã hội và ứng dụng nhắn tin khác nhau.

Coze cho phép bạn xuất bản bot của mình dưới dạng dịch vụ API để tích hợp vào các ứng dụng của bạn. Bạn có thể thực hiện yêu cầu HTTP để tương tác với bot trò chuyện AI đã tạo.

Hạn mức​

Giới hạn tỷ lệ thay đổi tùy thuộc vào số lượng mã thông báo Coze được mua. Bạn có thể truy cập trang Coze Token để mua token và xem giá tương ứng với từng mẫu.
Khi tổng số lượng mã thông báo Coze bạn mua nhỏ hơn 2 triệu (2.000.000), giới hạn tỷ lệ như sau.
RPM (Yêu cầu mỗi phút): 300
RPD (Yêu cầu mỗi ngày): 20.000
Khi tổng số lượng mã thông báo Coze bạn mua đạt hoặc vượt quá 2 triệu (2.000.000), giới hạn tỷ lệ như sau.
RPM (Yêu cầu mỗi phút): 1000
RPD (Yêu cầu mỗi ngày): không giới hạn

Đưa ra yêu cầu

Bạn có thể dán lệnh bên dưới vào thiết bị đầu cuối của mình để chạy yêu cầu API đầu tiên.
Thay thế các giá trị sau trước khi chạy lệnh:
{{Personal_Access_Token}}: Mã thông báo truy cập cá nhân được sử dụng để xác thực. Nhấp vào đây để tạo mã thông báo truy cập cá nhân của bạn.
{{Bot_Id}}: ID của bot. Lấy nó từ URL trang Phát triển của bot của bạn trong Coze. Số sau tham số bot là ID bot. https://www.coze.com/space/73428668341****/bot/73428668*****
Lưu ý: Đảm bảo rằng bot đã được xuất bản dưới dạng dịch vụ API trong nền tảng Coze.

Tổng quan​

API Coze là khả năng tương tác công nghệ chuyên nghiệp được nền tảng Coze cung cấp cho các nhà phát triển. Nó được dành riêng để đáp ứng nhu cầu của nhà phát triển một cách hiệu quả và toàn diện hơn thông qua API.

Bắt đầu​

Trước khi bắt đầu với API Coze, bạn cần tạo Mã thông báo truy cập cá nhân API. Ngoài ra, hãy xây dựng và xuất bản bot Coze dưới dạng API.
Vui lòng chuyển hướng đến Tài liệu API Coze để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Trường hợp sử dụng​

Code:
curl --location --request POST 'https://api.coze.com/open_api/v2/chat' --header 'Authorization: Bearer {YOUR PERSONAL_ACCESS_TOKEN}' --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: */*' --header 'Host: api.coze.com' --header 'Connection: keep-alive' --data-raw '{ "conversation_id": "123", "bot_id": "{YOUR BOT}", "user": "29032201862555", "query": "hello", "stream": false
}'

JSON:
{ "messages": [ { "role": "assistant", "type": "answer", "content": "Hello! How can I assist you today?", "content_type": "text", "extra_info": null }, { "role": "assistant", "type": "follow_up", "content": "Can you help me find a nearby restaurant?", "content_type": "text", "extra_info": null }, { "role": "assistant", "type": "follow_up", "content": "What's the current weather forecast?", "content_type": "text", "extra_info": null }, { "role": "assistant", "type": "follow_up", "content": "How do I set an alarm on my phone?", "content_type": "text", "extra_info": null } ], "conversation_id": "123", "code": 0, "msg": "success"
}
 

Guest Post 2022

Top