Template errors

  • Template :: Method canViewDbtechEcommerceProducts is not callable on the given object (Siropu\Chat\XF\Entity\User) (src/XF/Template/Templater.php:994)
  • Template :: Method canViewDbtechEcommerceProducts is not callable on the given object (Siropu\Chat\XF\Entity\User) (src/XF/Template/Templater.php:994)

Fix giao diện mobile

logliu2112

New member
Khi em duyệt web bằng điện thoại...
Phần header ntn

Mất khoản 1, 2 giây nó mới bình thường lại:

Cho em hỏi có cách nào fix được cái này ko... em dùng xen 1
Anh @DonAnh giúp em với
 

Bài viết gần đây

Top