• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Hướng dẫn gia nhập TikTok Shop - Bên Creator - VN

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

TikTok Shop Affiliate Guide ‒ Creator Side ‒ VN (Hướng dẫn gia nhập TikTok Shop - Bên Creator - VN) *version​

Cuốn sách hướng dẫn này nhằm cung cấp hướng dẫn từng bước về cách gia nhập của Creators. Bốn bước sau đây giúp bạn xây dựng kết nối gia nhập hiệu quả với người bán và tạo ra lợi nhuận trên TikTok shop. Ngoài ra, chúng tôi có một Câu hỏi thường gặp cuối cùng.

 

Guest Post 2022

Top