• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

[Mới] Mời bạn nhận 160 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) miễn phí không thời hạn 2021

A

Azex

Guest
Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể xem mọi trang web và ứng dụng bạn sử dụng — ngay cả khi chúng được mã hóa. Một số nhà cung cấp thậm chí còn bán dữ liệu này hoặc sử dụng nó để nhắm mục tiêu bạn bằng quảng cáo.
View attachment 244

1.1.1.1 với WARP ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi bạn bằng cách mã hóa nhiều lưu lượng truy cập rời khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Cách nhận 80 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) cập nhật 2021​

Lưu ý: Bạn cần có ứng dụng 1.1.1.1 nếu có bỏ qua bước này
View attachment 245

Bước 1: Lấy địa chỉ Warp+ ID?
 1. Mở ứng dụng 1.1.1.1
 2. Nhấn vào menu bên phải ở trên ☰
 3. Advanced > Diagonistics
 4. Nằm dưới Client Configuration > Sao chép ID (nhấn giữ để sao chép)
View attachment 246View attachment 247View attachment 248View attachment 249


Bước 2: Bình luận địa chỉ Warp+ ID và chờ mình gửi 80+ GB miễn phí.


Thành quả:
View attachment 250

Key 1.1.1.1 mới nhất​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.

Key 1.1.1.1 mới nhất tháng 2/2021​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.

Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể xem mọi trang web và ứng dụng bạn sử dụng — ngay cả khi chúng được mã hóa. Một số nhà cung cấp thậm chí còn bán dữ liệu này hoặc sử dụng nó để nhắm mục tiêu bạn bằng quảng cáo.
View attachment 244

1.1.1.1 với WARP ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi bạn bằng cách mã hóa nhiều lưu lượng truy cập rời khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Cách nhận 80 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) cập nhật 2021​

Lưu ý: Bạn cần có ứng dụng 1.1.1.1 nếu có bỏ qua bước này
View attachment 245

Bước 1: Lấy địa chỉ Warp+ ID?
 1. Mở ứng dụng 1.1.1.1
 2. Nhấn vào menu bên phải ở trên ☰
 3. Advanced > Diagonistics
 4. Nằm dưới Client Configuration > Sao chép ID (nhấn giữ để sao chép)
View attachment 246View attachment 247View attachment 248View attachment 249


Bước 2: Bình luận địa chỉ Warp+ ID và chờ mình gửi 80+ GB miễn phí.


Thành quả:
View attachment 250

Key 1.1.1.1 mới nhất​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.

Key 1.1.1.1 mới nhất tháng 2/2021​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.
Id:7313e649-fe45-46b3-b486-b15ec9046a40
 
A

An bui

Guest
Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể xem mọi trang web và ứng dụng bạn sử dụng — ngay cả khi chúng được mã hóa. Một số nhà cung cấp thậm chí còn bán dữ liệu này hoặc sử dụng nó để nhắm mục tiêu bạn bằng quảng cáo.
View attachment 244

1.1.1.1 với WARP ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi bạn bằng cách mã hóa nhiều lưu lượng truy cập rời khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Cách nhận 80 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) cập nhật 2021​

Lưu ý: Bạn cần có ứng dụng 1.1.1.1 nếu có bỏ qua bước này
View attachment 245

Bước 1: Lấy địa chỉ Warp+ ID?
 1. Mở ứng dụng 1.1.1.1
 2. Nhấn vào menu bên phải ở trên ☰
 3. Advanced > Diagonistics
 4. Nằm dưới Client Configuration > Sao chép ID (nhấn giữ để sao chép)
View attachment 246View attachment 247View attachment 248View attachment 249


Bước 2: Bình luận địa chỉ Warp+ ID và chờ mình gửi 80+ GB miễn phí.


Thành quả:
View attachment 250

Key 1.1.1.1 mới nhất​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.

Key 1.1.1.1 mới nhất tháng 2/2021​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.
dc4e9521-b306-4e90-87c6-19bd4ddcd002
Thanks b
 

kakaseda

New member
Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể xem mọi trang web và ứng dụng bạn sử dụng — ngay cả khi chúng được mã hóa. Một số nhà cung cấp thậm chí còn bán dữ liệu này hoặc sử dụng nó để nhắm mục tiêu bạn bằng quảng cáo.
View attachment 244

1.1.1.1 với WARP ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi bạn bằng cách mã hóa nhiều lưu lượng truy cập rời khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Cách nhận 80 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) cập nhật 2021​

Lưu ý: Bạn cần có ứng dụng 1.1.1.1 nếu có bỏ qua bước này
View attachment 245

Bước 1: Lấy địa chỉ Warp+ ID?
 1. Mở ứng dụng 1.1.1.1
 2. Nhấn vào menu bên phải ở trên ☰
 3. Advanced > Diagonistics
 4. Nằm dưới Client Configuration > Sao chép ID (nhấn giữ để sao chép)
View attachment 246View attachment 247View attachment 248View attachment 249


Bước 2: Bình luận địa chỉ Warp+ ID và chờ mình gửi 80+ GB miễn phí.


Thành quả:
View attachment 250

Key 1.1.1.1 mới nhất​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.

Key 1.1.1.1 mới nhất tháng 2/2021​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.
a4417277-609e-42ad-a865-3d249adfd687
 

kakaseda

New member
Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể xem mọi trang web và ứng dụng bạn sử dụng — ngay cả khi chúng được mã hóa. Một số nhà cung cấp thậm chí còn bán dữ liệu này hoặc sử dụng nó để nhắm mục tiêu bạn bằng quảng cáo.
View attachment 244

1.1.1.1 với WARP ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi bạn bằng cách mã hóa nhiều lưu lượng truy cập rời khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Cách nhận 80 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) cập nhật 2021​

Lưu ý: Bạn cần có ứng dụng 1.1.1.1 nếu có bỏ qua bước này
View attachment 245

Bước 1: Lấy địa chỉ Warp+ ID?
 1. Mở ứng dụng 1.1.1.1
 2. Nhấn vào menu bên phải ở trên ☰
 3. Advanced > Diagonistics
 4. Nằm dưới Client Configuration > Sao chép ID (nhấn giữ để sao chép)
View attachment 246View attachment 247View attachment 248View attachment 249


Bước 2: Bình luận địa chỉ Warp+ ID và chờ mình gửi 80+ GB miễn phí.


Thành quả:
View attachment 250

Key 1.1.1.1 mới nhất​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.

Key 1.1.1.1 mới nhất tháng 2/2021​

 • Bình luận 1.1.1.1 ID của bạn để nhận GB vào ứng dụng.
1.1.1.1 a4417277-609e-42ad-a865-3d249adfd687
 
Top