Rules of survival Cách viết chữ màu trong Rules Of Survival

DonAnh

Administrator
Thành viên BQT
Credits
-25


Bắt đầu tin nhắn với một trong các từ sau đâu : ví dụ #Y YELLOW
R - RED
B - BLUE
G - GREEN
P - PEACH
O - ORANGE
C - BLACK
CB - BLACK
K - BLACK
Y - YELLOW
D - YELLOW
U - PURPLE
1518858755862-png.26
 
Top