• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

âm dương sư

  1. Âm dương sư File cài đặt dành cho IOS cập nhật 4/2019

    Âm dương sư File cài đặt dành cho IOS cập nhật 4/2019 Link IOS :
  2. Tổng Hợp Hình Ảnh Âm Dương Sư Cực Đẹp Làm Hình Nền 4 MP+

    Tổng Hợp Hình Ảnh Âm Dương Sư Cực Đẹp Làm Hình Nền 4 MP + File size: 452 MB Số ảnh: 163 Kích thước ảnh: 2732 x 2048 File nén: https://drive.google.com/drive/folders/1sYDof4mGLNo5j3Ty5QymNZ2pywWLEPRR?usp=sharing Thư mục ảnh...
  3. Thủ Thuật Nâng Cấp Ngự Hồn Âm Dương Sư - Tỉ Lệ Thành Công Cao

    Thuộc tính đầu tiên sẽ cố định với các ngự hồn và sẽ tăng khi bạn nâng cấp. 4 thuộc tính thêm sẽ từ trái qua phải là: [ 0 1 ] [ 2 3 ] Tương ứng ở các mốc 3-6-9-12-15 sẽ Tăng thêm 1 trong 4 thuộc tính thêm tương ứng với. **Vị trí tăng = Total mod 4 ( mod chia lấy dư ) Trong đó Total là...
Top