• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Thủ Thuật Nâng Cấp Ngự Hồn Âm Dương Sư - Tỉ Lệ Thành Công Cao

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Thuộc tính đầu tiên sẽ cố định với các ngự hồn và sẽ tăng khi bạn nâng cấp.

4 thuộc tính thêm sẽ từ trái qua phải là:
[ 0 1 ]
[ 2 3 ]
Tương ứng ở các mốc 3-6-9-12-15 sẽ Tăng thêm 1 trong 4 thuộc tính thêm tương ứng với.

**Vị trí tăng = Total mod 4 ( mod chia lấy dư )
Trong đó Total là tổng số ngự dùng để nâng cấp. ( nên dùng tìm kiếm google để tính vd: 56 mod 4 = )

=>Tỷ lệ úp đúng dòng trên 70%. Mình test rất nhiều rồi, và những bạn khác đều nâng được cả.

Ngoài ra:
Số vàng mất bằng 2 lần số exp dùng nâng cấp.
Ngự 2 sẽ cho 750exp và mất 1500 vàng
3: +1000exp - 2000
4: +1250exp - 2500
5: +1500exp - 3000

=> Dùng ngự 2,3,4,5 đều sẽ mất 1 số vàng như
nhau khi lên 1 level nào đó. Nên bao nhiêu food đêm úp ngự cũng đươc k cần phải 4,5 cho sang
1f603.png


37928463_2312977775592164_5218921551436447744_n.jpg
 

Guest Post 2022

Top