• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

nâng cấp ngự hồn

  1. Thủ Thuật Nâng Cấp Ngự Hồn Âm Dương Sư - Tỉ Lệ Thành Công Cao

    Thuộc tính đầu tiên sẽ cố định với các ngự hồn và sẽ tăng khi bạn nâng cấp. 4 thuộc tính thêm sẽ từ trái qua phải là: [ 0 1 ] [ 2 3 ] Tương ứng ở các mốc 3-6-9-12-15 sẽ Tăng thêm 1 trong 4 thuộc tính thêm tương ứng với. **Vị trí tăng = Total mod 4 ( mod chia lấy dư ) Trong đó Total là...
Top