• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

dark mode

  1. Cách bật chế độ tối Android ở mọi nơi mà nó có sẵn với hai cài đặt dễ dàng trên Pie

    Dần dần nhưng chắc chắn, Google cuối cùng cũng cung cấp chế độ tối cho Android. Thông qua các bộ phận của giao diện người dùng hệ thống cũng như các ứng dụng được chọn, chúng tôi đã thấy nhiều thiết kế tối hơn. Cuối cùng, một lần chuyển đổi duy nhất có thể bật điều này trên toàn hệ thống và...
Top