• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

đóng dấu bản quyền hình ảnh

  1. Rss Cách đóng dấu bản quyền hình ảnh nhanh bằng phần mềm (✔)

    Bạn thường xuyên làm việc trên internet, thường xuyên phải tạo ra những hình ảnh để minh họa cho sản phẩm, bài viết, tác phẩm nghệ thuật của mình…., hay bạn đang là admin của một website/blog nào đó thì việc phải tạo ra một bức ảnh minh họa để chèn vào bài viết là điều không thể thiếu được nếu...
Top