• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

goo.gl

  1. Google đang đóng cửa dịch vụ rút ngắn URL của mình, goo.gl

    Người dùng mới sẽ không thể sử dụng dịch vụ sau ngày 13 tháng 4 Google thông báo rằng họ sẽ ngừng dịch vụ rút ngắn URL , goo.gl. Công ty nói rằng người dùng mới và ẩn danh sẽ không thể tạo liên kết thông qua bảng điều khiển goo.gl kể từ ngày 13 tháng 4, nhưng người dùng hiện tại sẽ có thể sử...
Top