• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

phpmylicense

  1. TenHoshi

    Share PHPMyLicense - Advanced PHP Licensing System 2018-02-07

    Bạn code xong bạn muốn bán nó ? Bạn sợ người mua sẽ bán lại hoặc share nó ? Sao không dùng PHPMyLicense để kích hoạt key theo domain cho người mua ? Với kịch bản này, bạn có thể cấp phép các dự án PHP của riêng bạn. Cấp giấy phép và kiểm soát các giấy phép này từ xa. Kịch bản này cũng có một...
Top