Share PHPMyLicense - Advanced PHP Licensing System

Share PHPMyLicense - Advanced PHP Licensing System 2018-02-07

Template errors

 • Template public:xfrm_resource_view: React content must be using the XF\Entity\ReactionTrait trait. (src/XF/Template/Templater.php:3053)
 • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reactions' on XFRM:ResourceUpdate[9] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
 • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reactions' on XFRM:ResourceUpdate[9] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
 • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reaction_users' on XFRM:ResourceUpdate[9] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
 • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'view_count' on XFRM:ResourceItem[9] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
Bạn code xong bạn muốn bán nó ? Bạn sợ người mua sẽ bán lại hoặc share nó ? Sao không dùng
PHPMyLicense để kích hoạt key theo domain cho người mua ?

1469857469_mylicensebanner-png.11

Với kịch bản này, bạn có thể cấp phép các dự án PHP của riêng bạn. Cấp giấy phép và kiểm soát các giấy phép này từ xa. Kịch bản này cũng có một obfuscator php được xây dựng, để bảo vệ mã của bạn không bị đánh cắp.

Tính năng, đặc điểm
 • Quản lý Cấp phép Nâng cao
 • Dễ dàng cài đặt
 • Cung cấp giấy phép thử nghiệm
 • Trình kích hoạt PHP
 • Đáp ứng
 • Mã dễ hiểu
 • API Truy cập vào các tính năng độc quyền ngoài kịch bản
 • Và nhiều hơn nữa! Kiểm tra bản demo!
Yêu cầu của máy chủ
 • PHP 5,3 trở lên
 • MySQL với MySQLi
 • cURL
 • MCrypt
Tác giả
DonAnh
Downloads
78
Lượt xem
78
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

More resources from DonAnh

Top