• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

shopee api

  1. Shopee API Update Không thể lấy giá sản phẩm 2021

    Sau một thời gian API sản phẩm từ Shopee Crawl dữ liệu theo API: https://shopee.vn/api/v2/item/get?itemid=1382410146&shopid=71861331 được các Website khác cũng như Tool khác sử dụng nhiều thì bên phía Shopee đã thay đổi bảo mật nên hiện tại Giá sản phẩm khi dùng API cũ sẽ trả về Giá Ngẫu Nhiên...
Top