• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Shopee API Update Không thể lấy giá sản phẩm 2021

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Sau một thời gian API sản phẩm từ Shopee Crawl dữ liệu theo API: https://shopee.vn/api/v2/item/get?itemid=1382410146&shopid=71861331 được các Website khác cũng như Tool khác sử dụng nhiều thì bên phía Shopee đã thay đổi bảo mật nên hiện tại Giá sản phẩm khi dùng API cũ sẽ trả về Giá Ngẫu Nhiên.

Dữ liệu API trả về hiện tại (03/2021):


1614587029847.png


Dữ liệu API trả về sau fix:


1614587076973.png


Hướng dẫn xử lý


Code JS:Code PHP:

Code khác:


 

member8x

New member
Sau một thời gian API sản phẩm từ Shopee Crawl dữ liệu theo API: https://shopee.vn/api/v2/item/get?itemid=1382410146&shopid=71861331 được các Website khác cũng như Tool khác sử dụng nhiều thì bên phía Shopee đã thay đổi bảo mật nên hiện tại Giá sản phẩm khi dùng API cũ sẽ trả về Giá Ngẫu Nhiên.

Dữ liệu API trả về hiện tại (03/2021):


View attachment 252

Dữ liệu API trả về sau fix:


View attachment 253

Hướng dẫn xử lý


Code JS:Code PHP:

Code khác:
Sao mình ko thấy được phần hướng dẫn xử lý nhỉ? Bạn xem giúp?
 

Guest Post 2022

Top