• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Tin tức Bao giờ shopee giao hàng lại

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Shopee vẫn bán hàng xuyên tết không nghỉ, thời gian giao hàng được quy định theo từng đơn vị vận chuyển khác nhau.
  • Shopee Express từ ngày 3 tết là 23/02/2023
  • Vietnam Post từ ngày 6 tết là 27/02/2023
  • Viettel Post từ ngày 6 tết là 27/02/2023
  • GHN Express từ ngày 5 tết là 26/02/2023
  • J&T Express từ ngày 4 tết là 25/01/2023
  • Best Express từ ngày 5 tết là 26/02/2023
  • Giaohangtietkiem từ ngày 5 tết là 26/02/2023
  • NinjaVan từ ngày 6 tết là 27/02/2023
Như vậy hầu hết các đơn vị vận chuyển bắt đầu làm việc lại từ ngày 6 tết, nên nếu đơn hạn của bạn đang trạng thái đã tiếp nhận bàn giao cho đơn vị vận chuyển hoặc đang giao hãy xem đơn vị vận chuyển nào đang nhận hàng để đối chiếu danh sách trên để tìm ra thời gian Shopee giao hàng lại.
 
Top