• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Rules of survival Cách viết chữ màu trong Rules Of Survival

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader


Bắt đầu tin nhắn với một trong các từ sau đâu : ví dụ #Y YELLOW
R - RED
B - BLUE
G - GREEN
P - PEACH
O - ORANGE
C - BLACK
CB - BLACK
K - BLACK
Y - YELLOW
D - YELLOW
U - PURPLE
1518858755862.png
 
Top