• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Genshin Impact Công cụ đánh giá thánh di vật | Công cụ tính điểm thánh di vật

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Xem Công cụ đánh giá thánh di vật để biết xếp hạng cho thánh di vật của bạn là gì. Công cụ này sẽ kiểm tra điểm tạo tác của bạn, đánh giá mức độ mạnh mẽ của thánh di vật. Hãy thử Công cụ đánh giá thánh di vật này.

Biểu đồ điểm xếp hạng​

+20
(LVL tối đa)
+0
(Khác)
+0
(EM)
SS
God Tier
Trên 45Trên 16Trên 12
S
tuyệt vời
35 trở lên9 trở lênTrên 9
A
Được rồi
25 trở lên6 trở lênTrên 6
B
Kém
24 trở xuống65 và thấp hơn5 trở xuống

Mỗi nhân vật có một chỉ số khác nhau cần thiết​

Công cụ này tập trung vào các loại công trình phổ biến nhất để tạo ra sát thương tối đa . Một số nhân vật có thể thích trạng thái khác hơn là số liệu thống kê CRIT. Vui lòng sử dụng công cụ này như một trong những tài liệu tham khảo khi xây dựng nhân vật.

Kiểm tra Hướng dẫn nhân vật của chúng tôi để biết thêm chi tiết về số liệu thống kê​

Nếu bạn đang tự hỏi đâu là chỉ số tốt nhất cần thiết để xây dựng một nhân vật, hãy xem hướng dẫn nhân vật của chúng tôi trong liên kết bên dưới!
 

Guest Post 2022

Top