• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Công cụ quản lý sản phẩm trên ShopeeLive

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Làm thế nào để thêm, xóa các sản phẩm trên giỏ Live thuận tiện nhất để người mua sắm tìm thấy sản phẩm của họ.

Kết quả:

show.png

Danh sách sản phẩm đang có trên LIVE kèm STT

ScreenShot_20231101181953.png

Theo dõi sản phẩm đã thêm có trên LIVE chưa

ScreenShot_20231101182036.png

Tìm kiếm sản phẩm khác đang có trên LIVE

ScreenShot_20231101182107.png

Cài đặt tiện ích Shp Live Product

1. Tạo Profile vào tiện ích

1.-Tao-Profile-vao-tien-ich.png


2. Bật chế độ phát triển

2.-Bat-che-do-phat-trin.png


3. Chọn thư mục tool

3.-Chn-thu-mc-tool.png


4. Pin lên đầu cho dễ vào

4.-Pin-len-dau-cho-de-vao.png


5. Cấu hình Live

5.-Cu-hinh-Live.png


6. Nếu lỗi thì update hay tải lại

6.-Neu-li-thi-update-hay-tai-lai.png


Cấu hình tiện ích

1. Vào chi tiết

1.-Vao-chi-tiet.png


2. Đến thư mục chứa tool

2.-Den-thu-mc-cha-tool.png


3. Nhấn 2 lần vào đây

3.-Nhn-2-lan-vao-day.png


4. Chỉnh sửa thông số

4.-Chinh-sa-thong-s.png


4. Lưu

4.-Luu.png


5.Cập nhật cho nhận setting

5.Cap-nhat-cho-nhan-setting.png
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Phần 1: Chuẩn bị tài khoản và Setup LIVE​


Bạn cần chuẩn bị tối thiểu các thiết bị sau:

1. Laptop hoặc PC đã đăng nhập tài khoản LIVE
2. Điện thoại đã đăng nhập tài khoản LIVE

Bắt đầu LIVE
1. Chuẩn bị sản phẩm trưng bày mà bạn muốn giới thiệu
2. Bật điện thoại và bắt đầu LIVE
3. Laptop/PC mở trang quản lý sản phẩm LIVE tại đây sẽ có STT và trạng thái đã lên LIVE hay chưa
4. Chia sẻ link trang nhận sản phẩm LIVE

Bạn có thể nhận link trước khi quá trình bắt đầu LIVE
 

Guest Post 2022

Top