• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

[CTG - Orochi] Orochi - Bát Kỳ Đại Xà Con Đường Đến Khung Chân Thân

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Tên Thức Thần: Yamata no Orochi

Nghe nội dung bài tại đây

Yamata no Orochi hay Bát Kỳ Đại Xà là một thức thần SSR vừa mới cập bến máy chủ Việt Nam vừa qua. Điểm nổi bật thức thần mới này chính là khả năng hóa rắn đồng đội là thức thần duy nhất hiện nay có thể làm được điều này, chỉ số công là SS là đặc biệt duy nhất hiện nay trong số các thức thần của Âm Dương Sư.

Trong bài này sẽ gọi gọn là Bát Xà.


HỆ THỐNG KỸ NĂNG:

Skill 1. Hồn Phách Vỡ Nát:
(Đánh thường, 0 lửa)
Đánh thường vào một mục tiêu gây sát thương bằng 100%. Lv2, 3, 4 sát thương lần lượt tăng thành 105%, 110%, 115%. Lv5 Hiệu lệnh tất cả đám Xà Ma ngưng thị mục tiêu, ngưng thị là giúp lần tấn công này bỏ qua 20% thủ của mục tiêu.

Skill 2. Sức Mạnh Hắc Ám: (0 lửa. Thời gian hồi chiêu 1 lượt)
Các bạn chú ý rõ skill này vì skill này làm nên tên tuổi của Bát xà.
Buff Sức Mạnh Hắc Ám cho 1 đồng đội trong 2 lượt (lượt này tính theo lượt của Bát Xà), giúp người sỡ hữu miễn nhiễm sát thương nhận vào, tăng 30 điểm tốc độ và 30% sát thương gây ra. Kết thúc hiệu ứng, người sỡ hữu nhận buff sẽ biến thành Xà Ma.

Xà Ma có thể sử dụng “Chất Độc”. Bát Xà và Xà Ma tấn công sẽ gắn 1 tầng debuff “Ma” lên mục tiêu.
Debuff “Ma”: Khi cộng dồn đủ 3 stack sẽ phát nổ gây cho mục tiêu sát thương gián tiếp = 211% công của Bát Xà. Đồng thời hồi cho Bát xà và Xà Ma thấp máu nhất lượng máu bằng đúng con số sát thương gây ra.

Nếu các thức thần đồng minh chết hết, Bát Xà sẽ đổi kỹ năng này thành Bát Kì Chi Ảnh
Bát Kì Chi Ảnh
: Bát Xà thế chỗ của Âm dương sư, triệu hồi thêm 1 Xà Ma từ vị trí cũ, Xà Ma này nhận 120% chỉ số của Bát Xà. Bát Xà nhận ngay lượt mới, tăng 30% sát thương, 30 tốc cho đến hết trận.

 • Chất Độc: Xà Ma đánh thường gây 100% sát thương, và hết lượt của nó giúp Bát Xà tăng 10% thanh hành động.
 • Xà Ma: Vật triệu hồi đặc biệt, thúc đẩy thanh lửa bình thường. Có thể điều khiển được. Chuyển màn không bị triệt tiêu.
 • Xà Ma thừa hưởng tất cả chỉ số của thức thần nhận Sức Mạnh Hắc Ám + 20% chỉ số của Bát Xà.
 • Chuyển hóa sẽ khiến kẻ bị biến rắn không thể được hồi sinh nếu bị đập chết. Không kích hoạt cơ chế hồi sinh.

 • Lv2: Mỗi Xà Ma tăng thêm sẽ +30% thủ cho Bát Xà và các Xà Ma.
 • Lv3: Mỗi Xà Ma tăng thêm sẽ +20% kháng cho Bát Xà và các Xà Ma.
 • Lv4: Mỗi Xà Ma tăng thêm sẽ +10 tốc cho Bát Xà và các Xà Ma.
 • Lv5: Đồng đội nhận buff Sức Mạnh Hắc Ám lập tức nhận lượt mới.

Skill 3.Thần Niệm Chi Ảnh (3 lửa)

Mở Cổng Thần Ma, Bát Xà tấn công tất cả địch thủ gây 158% sát thương đồng thời lệnh cho tất cả Xà Ma tấn công kẻ địch ngẫu nhiên bằng Chất Độc, gắn debuff Mất Hết Giác Quan lên địch đến khi kết thúc lượt.
*Mất Hết Giác Quan: khóa nội tại và ngự hồn mục tiêu.
 • Lv2: Bát Xà tấn công quần thể gây 166% sát thương.
 • Lv3: Bát Xà tấn công quần thể gây 175% sát thương.
 • Lv4: Bát Xà tấn công quần thể gây 183% sát thương.
 • Lv5: Nếu các thức thần đồng minh chết hết hoặc Âm dương sư chết, kỹ năng chuyển thành Thần Phẫn Chi Viêm.

Thần Phẫn Chi Viêm: Bát Xà tấn công tất cả kẻ địch gây 183% sát thương, đồng thời lệnh tất cả Xà ma sử dụng Chất Độc tấn công kẻ địch ngẫu nhiên. Sử dụng kĩ năng tiêu hao toàn bộ số lửa đang có (tối thiểu 3 lửa), sau khi kết thúc skill, tất cả Xà Ma có thể tấn công thêm số lần bằng với số quỷ hỏa đã tiêu hao trừ đi 3 (tối đa tấn công thêm 5 lần).


ĐÁNH GIÁ:

Tổng quan: Là thức thần độ hiếm SSR. Chỉ số ấn tượng dame to, có tốc cao, máu trâu, thủ trâu, tăng thủ có, tăng tốc có, tăng kháng có, tăng công có ( đồng minh hóa rắn nhận 20% thuộc tính của Bát Xà, mà chỉ số công của orochi là SS nên rất có lợi...), nhường lượt có, tăng thanh hành động có, heal có, sát thương trực tiếp có gián tiếp có, debuff khóa ngự khóa nội tại có... Quả thật là thức thần Hoàn thiện.

Ưu:
 • Trong PVP có thể làm SP nhường lượt không tốn lửa đến những pha lật kèo.
 • Trong PBBM, boss, cổng ma thì vô địch, chỉ cần tốn thời gian chuyển lượt biến đồng đội thành rắn.
 • Đi chân thân rất nhanh tầm 8-10'. Và tối giản đội hình vượt 10 tầng.

Nhược:
 • Nhây trong PvP để thay chỗ vị trí ADS là cả 1 vấn đề khi mà đồng đội trong quá trình đã thành rắn.
 • Hóa Rắn mà mất đầu thì phế.
 • Cần học full skill.ĐỒNG ĐỘI VÀ KẺ THÙ

Đồng đội tốt của Bát xà: Có thể kể đến: Quỷ thiết, Yêu cầm sư, Dứu, Kagura.

Khắc chế bát xà: Các thức thần khống chế: Lộc đẩy thanh hành động không cho Bát Xà đến lượt, Diêm ma, Tiểu tùng hoàn, hoặc thức thần mang các ngự hồn khống chế cản quá trình hành động của Bát Xà.


Lựa chọn ngự hồn:

Vì Bá xà có thể sử dụng nhiều vị trí nên ngự hồn cũng đa dạng.
Ngự hồn 2/4/6 của Bát xà sẽ là Công/Công/Crit(STCM) hoặc Tốc/Công/Crit(STCM), Tốc/Máu/Máu, Tốc/Kháng/Máu tùy theo hướng bạn chơi mà ngự hồn và các chỉ số sẽ thay đổi, tuy nhiên mục tiêu của bạn luôn là biến rắn thay ADS để kết thúc. Một số bộ ngự có thể sử dụng bao gồm:

 • Âm Ma - Biến rắn thế ADS xong là auto đi cổng ma 70 tầng auto.
 • Hỏa Kê - Giết càng nhiều thì tăng dame càng cao hơn.
 • Phá Thế - Khi aoe tỉ lệ sát thương tăng cao hơn.
 • Các loại ngự thủ: Quỷ Hồn, Mộc Mị, Miêu Phục, Địa Tạng - Chủ yếu sống đủ lâu để còn biến rắn.


SỬ DỤNG

Nội dung chính đề cập đến xây dựng đội hình và cách vượt 10 tầng chân thân SOLO hoặc là đi team với bạn bè. Với thức thần hỗ trợ chủ lực là Bát Xà Nên sẽ viết chi tiết phần này. Mọi dữ liệu đều từ kinh nghiệm trong quá trình mình đi mà rút ra cả.

Đội hình gồm 3 người mỗi người được mang 5 thức thần. ( 2 người sẽ chia ra như video mẫu )

Người chơi 1: Truy nguyệt thần, Liêm Dứu, Xích Thố, Đào lùn, Bách mục quỷ. Nguyệt full skill ngự hồn chiêu tài tốc đi đầu team, Dứu full skill 3 ngự hồn chiêu tài tốc > 100, Xích thố full skill 2 ngự hồn chiêu tài tốc > 100, Đào lùn 2 hột cấp 1 không cần mang ngự. Bách mục quỷ Chiêu tài tốc, chính xác máu. Ngoài đào lùn các thức thần trên nên từ 4 hột trở lên, có máu đừng có dễ chết quá.

Người chơi 2: Xích Thố, Sửu Nữ, Sò, Tre. Xích thố full skill 2 ngự hồn hỏa linh tốc cộng trên 70. Sửu nữ ngự hồn tâm nhãn bộ 2 ngự xương, tốc chính xác máu, tốc phải đi trước dame chính là hắc bé và Thiết. Sò chiêu tài tốc máu máu. Tre bạng tinh máu máu crit.

Người chơi 3: Hắc Bé, Bát Xà, Quỷ Thiết, Chin x2. Hắc Bé full skill 3 ngự hồn châm nữ STCM tốc có thể sau main. Bát xà ngự hồn Bạng tinh máu máu crit, tốc trên main, Quỷ thiết phá thế. Chin full skill 2 ngự hồn Tranh bộ 2 ngự boss ốc.

Main: Seimei Ngôn linh thủ ( Khiên) + Bùa chú: Sinh. Kagura Thông linh: Tật phong ( nhường lượt) + Triệu hồi: Tục mệnh.

Cách đánh.

Tầng 1
: Truy nguyệt skill, Thố kéo (skill 2), Sửu nối Sư, Thiết đánh thường vào Phật lúc này sẽ chết sư và buff phản dame của sư sẽ còn trên các thức thần địch mục đích để bào máu Hắc đến chết, Main Seimei buff khiên, Hắc skill sẽ chết, Đào lùn hồi sinh hắc ( skill 3).


Tầng 2-5: Truy nguyệt skill, Thố 1 kéo, Thố 2 kéo, Sửu nối rắn, Bát xà skill 2 ( buff Sức Mạnh Hắc Ám ) vào Hắc vì buff có tăng 30 tốc nên bạn có thể dễ dàng build một bộ châm nữ stcm mà tốc đi sau main vẫn được, Hắc skill, Main Kagura nhường lượt Hắc Skill.


Tầng 6: Truy nguyệt skill, Thố 1 kéo, Thố 2 kéo, Sửu nối Enma, Quỷ Thiết skill Enma, Main Seimei buff khiên, Hắc skill. Lượt sau sửu nối vào rắn cho Hắc chém.


Tầng 7-9: Truy nguyệt skill, Thố 1 kéo, Thố 2 kéo, Sửu nối rắn, Bát xà skill 2 vào Hắc, Hắc skill, Main Kagura nhường lượt Hắc Skill.


Tầng 10:
- Truy nguyệt skill, Thố 1 kéo, Thố 2 kéo, Sửu nối Hạp ( Hạp mang ngự hồn mộc mị nến nếu có thể giết chết Hạp ngày thì tỷ lệ không kích mộc mị làm hụt hỏa sẽ tăng cao hơn ) , Bát xà skill 2 vào Hắc, Hắc skill, Main Kagura nhường lượt Hắc Skill.
- Sửu nối rắn Hắc tiếp tục skill chém chết rắn. Nên các bạn nên build sửu có máu để có thể nối được lần 2 vào rắn.


Nếu đến đây bạn đã vượt qua 10 tầng chân thân thì điểm lại các thức thần:
Thức thần đã dùng: Thố x2, Nguyệt, Sửu, Thiết, Hắc, Bát Xà, Đào lùn.
Thức thần chưa dùng: Dứu, Sò, Bách mục quỷ, Chin x2.

Nên nếu không xui lắm như Hắc bị rắn choáng liên tục hay là châm không nhảy thì mới cần dùng đến các thức thần chưa dùng kia. Còn mình đã đi trên rất nhiều lần rồi đa số sẽ dọn sớm cùng lắm thì còn Bát xà vẫn có thể solo với rắn tầng 10 này nên đội hình/các thức thần chưa dùng như để phòng hờ thôi.

Nghĩa là nếu bạn không cần xây dựng đội hình nhiều mà có thể mượn 3 thức thần chính là thiết, bát xà, hắc bé này ở bạn bè trợ chiến để có thể tự mình SOLO chân thân một mình rồi.

Lưu ý:
- Tầng 1 nếu hắc bé chưa chết còn ít máu nên đi lại để tối ưu máu hắc bé thấp nhất, để có thể chém đượt nhiều lần nhất.
- Tầng 6 nếu Thiết bị choáng thì nên kéo liên tục. Nếu máu rắn dưới 60-70K máu thì chỉ cần sửu nối rắn ở turn sau để Hắc chém.
- Tâng 10 nếu Hắc bé chém xong lửa không đủ do mộc mị của Hạp thì Kagura đánh tay để dành nhường lượt turn sau.

Điểm mạnh của Bát xà trong chân thân thể hiện rõ qua các đặc điểm sau:
 • Skill 2 Sức Mạnh Hắc Ám giúp Hắc nhận ngay lượt mới tăng thêm 30% dame, nhận ngay lượt mới + 30 tốc nên bạn có thể build một hắc tốc sau Main và một Bát xà chưa full skill 2.
 • Skill 2 ngoài ra còn giúp Hắc miễn nhiễm sát thương, Tầng có Tỳ kính cơ dù chém vẫn không bị chết cũng như tầng Trúc cũng vậy. Tranh từ nhện hoặc tửu cũng không thể đánh chết Hắc khi có buff từ Bát xà Không những vậy Rắn sẽ luôn cắn Hắc ( thấp máu nhất) nhưng Hắc không chết được.
 • Nếu tất cả mà chết bạn có thể chuyển đến giai đoạn hóa rắn để solo với Rắn như hình sau.

Đối với các nhân mình Bát xà mạnh nhất trong các hoạt động thiên về PVE nhất là chân thân là một sp cực tốt, PBBM là một SSR dame không thể cản nổi. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng trong PVP có thể xem dưới đây.


Bát xà trong PVP:

Team thiết Xà trên pvp rất mạnh bởi vì skill 2 của Bát Xà vừa nhường lượt + buff bất hoại nên cách đánh tốt nhất là sẽ nhường lượt cho Thiết chém banh xác team bạn. Còn không chuyển đến việc hóa rắn.

Đội hình sát thương dame chính Thiết, Bát xà hỗ trợ:
- Bát xà, Yêu cầm sư, Thiết, Tre, Heo ngủ
- Bát xà, Yêu cầm sư, Thiết, Tre, Đào dài

Mục đích chính vẫn là sử dụng YCS nhường lượt cho main buff khiên, cho Heo khống chế, Cho thiết chém... Được nhường lượt liên tục, Buff miễn sát thương của Bát xà thì chém team còn lại là ở bạn tính toán bước đi là có thể nắm chắc phần thắng. Thiết sau khi bị hóa rắn thì chuyển qua chiến thuật đẩy về late hóa rắn cả team lúc đó thì không đội hình thủ nào có thể cản lại Bát xà nữa. Mà Thiết đã hóa rắn thì team bạn cũng tan nát lắm rồi.

Đội hình sát thương dame chính Bát xà Dành cho Phá đạo quán. Nhờ chỉ số công SS bạn có thể build cho Bát xà bộ ngự Phá thế và nên có 2 Bát xà để có thể Buff Sức Mạnh Hắc Ám cho nhau. AOE mà tiễn team địch.
- Bát xà PT x2, Xích thố, Tre, Diêm ma.

Đội hình hóa rắn đánh về cuối:
- Bát xà Mộc mị tốc, Yêu cầm sư Chiêu tài tốc, Heo ngủ Địa tang vị trí 2/4/6 là tốc/ chính xác/ máu, Tre, Liêm Dứu Chiêu tài tốc, Main Kagura.
- Nếu team địch có Lúa thì cũng là đội hình trên nhưng thay YCS bằng Diêm Ma.

Thật sự PVP với Bát xà ban cần một team mạnh đầy đủ ngự và phải tính toán các kiểu để có thể dành được chiến thắng. Thiết luôn là một lựa chọn hàng đầu với một xiên có thể gọn gàng lấy đi team bạn một người.Bát xà trong PVE:

Cổng ma AUTO tầng 70:

Đội hình tối ưu hóa rắn nhanh và thứ tự tốc độ:

 1. Truy nguyệt
 2. Bát Xà ngự hồn Âm ma và nên có bộ 2 ngự boss xương tăng thêm sát thương cho quái.
 3. Điểu quyển
 4. Âm dương sư: Kagura mang nhường lượt
 5. Yêu cầm sư x2
Thứ tự hóa rắn: Truy nguyệt > Yêu cầm sư > Hoa điểu quyển > Yêu cầm sư > Main Kagura.
Cách hóa rắn: Liên tục dùng yêu cầm sư và Kagura nhường lượt cho Bát xà, Bát xà buff skill 2 vào đồng đội muốn hóa rắn, đánh thường vào quái để hồi lửa, các quái tầng đầu yếu nên cứ vậy hóa rắn cả team rồi auto tận hưởng 70 tầng cổng ma.


Lân hội 6 sao:

Bát xà cùng đồng đội cũng có thể một mình cân cả boss lân 6 của hội
. Team ngoài Bát xà các thức thần khác nên là các thức thần dame để tối ưu dame của Xà ma và cần một hồi máu như SSR Hoa Điểu Quyển. Main sẽ là Kagura bộ skill mang theo tật phong nhường lượt cho Bát xà và Yêu tản giúp giảm sát thương gánh chịu từ Lân trong quá trình hóa rắn.
Ngự hồn cho Bát xà đề cử là bộ 4 Tâm nhãn tối ưu hơn khi máu Lân về sau sẽ thấp dần, Bộ 2 nên là ngự Boss Ốc tránh hiệu ứng xấu từ Lân.

Giai đoạn đầu nên chú ý để Hoa điểu dùng skill 3 hồi máu cho đồng đội tránh bị sốc dame từ Lân mà chết trước. Nên Hoa điểu nên là Hóa rắn sau cùng sau đó đến vị trí của ADS.
Khi đã hoàn thành hóa rắn tất cả đồng đội và cả ADS thì lúc này bạn nên bật auto mà nhìn vào những con số màu vàng nhảy liên tục trên màn hình. Chụp ảnh khoe trên kênh hội chat chit vì chiến thắng với TOP DAME chỉ còn là thời gian mà thôi.


Phó bản bí mật: PBBM

Có thể nói Bát xà có thể cân toàn bộ PBBM là không sai nhưng bạn cần phải hoàn thành việc hóa rắn một cách chính xác nhất mà không để chết đồng đội trong quá trình hóa rắn hay là hóa gần xong thì rắn bị mất đầu thì không được. Ở đây qua quá trình sử dụng để đi lại các PBBM mình sẽ giới thiệu sơ qua cách để qua các PBBM.

Lấy ví dụ PBBM Dơi 10, đây chắc hẳn là PBBM gây nhiều đắng cay cũng như độ khó cao.

Đội hình đề cử
: Xích thố chiêu tài đi đầu, Truy nguyệt chiêu tài và tất nhiên là có Bát xà bộ 4 ngự hồn Phá thế tối ưu lượng sát thương vị trí ngự số 2 là tốc, Hoa điểu quyển hồi máu chính ngự hồn tranh vị trí 2 cũng là tốc, Dame phụ Ngọc Tảo Tiền Tamamo No Mae ( Nội ) tối ưu sát thương khi thành Xà ma. Main Seimei mang Khiên và Tinh.

Tầng 1: Bát xà nhường lượt cho Dame ( Nội ), Điểu skill 3. Cách đi là liên tục kéo tốc xích thố và điểu hồi máu bằng skill 3 liên tục. Thứ tự hóa rắn theo mình đi là Dame ở lượt đầu đến Nguyệt, Xích thố và đến Điểu quyển. Kết thúc giai đoạn 1 bạn phải Hóa răn hết nhé.

Tầng 2: Qua tầng 2 đội hình sẽ vẫn giữ nguyên Bát xà ở vị trí ADS và các Xà ma. Tầng này các Xà ma đánh thường và Bát xà AOE sẽ qua.

Tầng 3: Mục tiêu cần nhắm vào đầu tiên là Sơn Phong bên địch. Sau đó đến cả Team.

Khó mà mất thời gian là tầng 1 là cần Hóa rắn cả team chứ đã thành công trong hóa rắn rồi thị mọi chuyển rất dễ dàng.. Chúc bạn vượt qua PBBM với Bát xà hay có thể thử lại và củ hành dơi tầng 10 nhé.FACT:

- Cái skill thứ 2 nó là kỹ năng chứ không phải bị động, chỉ là kỹ năng này không tốn lửa.
- Nếu muốn gây sát thương thì nên sử dụng bộ ngự hỏa kê hoặc châm nữ, tại sao không phải phá thế? Vì nếu dùng tám để hóa rắn đồng đội, thì đánh đi đến lúc hóa rắn thì còn lúc đó máu địch có còn đầy để kích phá thế nữa không.
- Nếu bạn có 2 Bát xà thì phá kết giới nên dùng bộ ngự hồn Phá thế. Chiêu 3 183% công kèm chiêu 2 hack lượt là quá đủ vs PKG rồi.
Các thuật ngữ:
 • Skill: Kỹ năng
 • Cooldown: thời gian hồi chiêu
 • sp : Support – nghĩa là hỗ trợ.
 • Shinkiro - Ốc: Bắt đầu chiến đấu với quái vật sẽ nhận được hiệu ứng miễn khống chế. Khi hiệu ứng này biến mất sẽ tự hồi lại sau 5 lượt.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, mọi ý kiến về bài viết mời các bạn góp ý để mình hoàn thiện bài viết hơn. Xin cảm ơn và chúc Bát xà sẽ đến với bạn.

 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top