• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Đã có thể tải về Gunny Origin từ 03.04

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Sau thời gian đăng ký trước trên Google Play và App store. Người dùng đã có thể tải về và cài đặt Gunny Origin.

3.jpg


Gunny Origin sẽ mở server từ ngày 06.04
 

Guest Post 2022

Top