• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Genshin Impact Doanh thu Banner Genshin Impact tất cả nhân vật cho đến Raiden Shogun

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Doanh thu tất cả Banner trong 2 ngày đầu ra mắt. Kỷ lục mới là Raiden Shogun​

1.jpg

Doanh thu tất cả Banner​


2.jpg
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top