• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Giveaway [Giveaway] Tài khoản Claude.ai Anthropic đã xác minh số điện thoại USA

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Công bố kết quả 3 bạn trúng giveaway Tài khoản Claude.ai Anthropic đã xác minh số điện thoại USA
  1. Tuankiet
  2. hehesuytsuyt
  3. quangAI

image.png
 
L

Lương Quỳnh Chi

Guest

image.png

Đăng nhập vào : https://claude.ai/ để sử dụng
Định dạng : Tài khoản | Mật khẩu

Claude AI là một trợ lý ảo do công ty Anthropic phát triển. Đây là một hệ thống AI có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và thực hiện các cuộc đối thoại với con người. Một số đặc điểm chính của Claude AI:
  • Được huấn luyện trên bộ dữ liệu lớn với hàng tỷ câu văn để hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn.
  • Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (large language model) để phân tích ngữ cảnh và suy luận ngữ nghĩa.
  • Có khả năng đưa ra câu trả lời hợp lý, thú vị và phù hợp với ngữ cảnh đối thoại.
  • Luôn cập nhật kiến thức để trả lời chính xác các câu hỏi về thời sự, kiến thức chung.
  • Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức, an toàn và minh bạch trong AI.
  • Có khả năng hoạt động bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Nói chung, Claude AI là một trợ lý ảo thông minh có thể hiểu và đối thoại tự nhiên với con người trong nhiều lĩnh vực.
23 Tôi yêu nhatkythuthuat
 

Guest Post 2022

Top