• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Tin tức Google vừa công bố Gemini

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
🔥 Google vừa công bố Gemini - mô hình AI tạo sinh được cho là đối đầu trực tiếp với GPT của OpenAI.

IMG_8810.jpeg


Gemini có 3 phiên bản là:

• Ultra: mô hình lớn nhất và có khả năng mạnh nhất, dành cho các nhiệm vụ có độ phức tạp cao.

• Pro: phiên bản tầm trung, đáp ứng tốt đa số tác vụ.

• Nano: phiên bản nhỏ được thiết kế để tích hợp với các thiết bị (di động).Bảng so sánh trong hình cho thấy Gemini Ultra vượt trội ở nhiều khả năng so với GPT.Hiện Google Bard đã được cập nhật để sử dụng Gemini Pro. Các bạn có thể vào trải nghiệm thử.Theo #j2team_news
 

suoregnad

New member
🔥 Google has just announced Gemini - a generative AI model that is said to compete directly with OpenAI's GPT.

View attachment 375

Gemini has 3 versions:

• Ultra: the largest and most capable model, for highly complex tasks.

• Pro: mid-range version, good for most tasks.

• Nano: small version designed to integrate with (mobile) devices.The comparison table in the picture shows that Gemini Ultra is superior in many capabilities compared to GPT.Google Bard has now been updated to use Gemini Pro. You can try it out and experience it.According to #j2team_news
cool!
 
Top