• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới để giảm tải nghẽn lệnh

uatblue

New member
HoSE sẽ tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới, thay vào đó, vẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu, các giao dịch sẽ tạm thời diễn ra tại HNX.


Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN (VSD) về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE.


Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký cho HNX hoặc HoSE.


Cụ thể, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HOSE. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE thì HOSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ.


Sau khi được HOSE thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp chuyển sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.


Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HOSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.


HOSE, HNX phối hợp trong giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.


HoSE, HNX và VSD thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp về việc HoSE tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các sở trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.


Những vấn đề này được áp dụng từ ngày 8/4 cho đến khi UBCKNN có thông báo và hướng dẫn tiếp theo


Trong phiên giao dịch ngày 8/4, hệ thống HOSE tiếp tục bị nghẽn. Việc nghẽn lệnh diễn ra liên tục trong tuần này. Có những thời điểm, giá trị khớp lệnh trên HOSE mới đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, nhà đầu tư đã phản ánh nghẽn lệnh.


Trong khi đó, tuần trước các phiên giao dịch diễn ra khá thông suốt, có những phiên giá trị vượt trên 16.000 tỷ đồng vẫn không bị nghẽn lệnh. Nhà đầu tư chưa kịp hồ hởi với việc test hệ thống cho phép giao dịch 141.000 tỷ đồng bước đầu thành công, việc nghẽn lệnh của tuần này lại tiếp tục gây ức chế tâm lý của họ.


Các công ty chứng khoán cho rằng, VN-Index có thể tăng lên 1.400 điểm trong tháng 4 nếu hệ thống giao dịch trên HOSE đỡ bị “lăn quay” và tâm lý nhà đầu tư còn hào hứng.
 

Guest Post 2022

Top