• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Mới: Discord ra mắt tính năng Forum (Diễn đàn)

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
image.jpg


Kênh dạng Forum tạo không gian dành riêng cho mỗi chủ đề thảo luận. Bạn sẽ có thể xem mọi thứ mà mọi người đang trò chuyện trước khi bạn bắt đầu, cho phép bạn tham gia vào một cuộc thảo luận hiện có — hoặc bắt đầu một cuộc thảo luận mới - mà không phải lo lắng về việc dừng lại hoặc cản trở các cuộc trò chuyện khác đang diễn ra.
Khi tạo bài đăng trong Forum bạn có thể gắn Tag (thẻ) để phân loại bài viết.

#j2team_news

— tại J2TEAM.
 

Guest Post 2022

Top