• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Mùng mấy shopee giao hàng lại

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Shopee Express nghỉ tết, ngưng nhận lấy hàng và giao hàng từ ngày 08/02/2024 (tức 29/12 âm lịch) đến 12/02/2024 (tức mùng 3 Tết) và trở lại làm việc từ ngày 13/02/2024 (tức mùng 4 Tết).

Mùng 4 Shopee giao hàng lại​

 

Guest Post 2022

Top