• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Naraka Bladepoint Naraka Chi tiết bảng cập nhật 14/2 - Battlepass chất, chế độ rank duo 2 người - By Nguyễn Xuân Long

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
CHI TIẾT BẢNG CẬP NHẬT 14/2 - BATTLEPASS CHẤT, CHẾ ĐỘ RANK DUO 2 NGƯỜI

----------------------------------------------

Bảo trì từ 06:00:00 - 10:00:00 14/02/2022 (UTC +7). Trong thời gian này, vui lòng đăng xuất trò chơi và kiên nhẫn chờ đến khi hoàn thành bảo trì.

Nội dung mới
I. Phần thưởng mùa giải:
Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Mùa giải Phá trận sẽ kết thúc vào 07:00 14/02/2022(UTC +7), và điểm rank mùa giải này sẽ được tổng kết. Mùa giải mới [Đăng tiêu] cũng sẽ bắt đầu vào 14/02, đăng nhập trò chơi sau khi cập nhật mùa giải mới được nhận thưởng mùa giải.
Người chơi sẽ được nhận thưởng mùa giải dựa vào rank cao nhất từng đạt được tại Người Được Chọn - Cá Nhân/Đội 3 trong mùa giải Phá trận.
Rank tương ứng
Chi tiết thưởng
Đồng

Avatar [Phá trận - Đồng]
Bạc
Avatar [Phá trận - Bạc]
Vàng
Avatar [Phá trận - Vàng], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận]
Bạch Kim
Avatar [Phá trận - Bạch Kim], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung]
Thiên thạch
Avatar [Phá trận - Thiên thạch], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung], Nền phẩm ưu [Gió thổi cờ lay], Rương Phá trận x3
Nguyệt Thực
Avatar [Phá trận - Nguyệt Thực], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung], Nền phẩm ưu [Gió thổi cờ lay], Rương Phá trận x5
Trụy Nhật
Avatar [Phá trận - Trụy Nhật], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung], Nền phẩm ưu [Gió thổi cờ lay], Rương Phá trận x7
Vô Gian Tu La
Avatar [Phá trận - Tu La], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung], Nền phẩm ưu [Gió thổi cờ lay], Rương Phá trận x10
II. Thiết lập lại điểm
1. Điểm rank tại Người Được Chọn - Cá Nhân/Đội 3 đều được kế thừa một phần sang mùa giải mới.
Rank mùa giải Phá trận
Rank tương ứng tại mùa giải Đăng tiêu
Đồng Ⅴ (1000-1099)
Đồng Ⅴ (1000)
Đồng Ⅳ (1100-1199)
Đồng Ⅳ (1100)
Đồng Ⅲ (1200-1299)
Đồng Ⅲ (1200)
Đồng Ⅱ (1300-1399)
Đồng Ⅱ (1300)
Đồng Ⅰ (1400-1499)
Đồng Ⅰ (1400)
Bạc Ⅴ (1500-1599)
Đồng Ⅰ (1400)
Bạc Ⅳ (1600-1699)
Bạc Ⅴ (1500)
Bạc Ⅲ (1700-1799)
Bạc Ⅴ (1500)
Bạc Ⅱ (1800-1899)
Bạc Ⅳ (1600)
Bạc Ⅰ (1900-1999)
Bạc Ⅳ (1600)
Vàng Ⅴ (2000-2099)
Bạc Ⅲ (1700)
Vàng Ⅳ (2100-2199)
Bạc Ⅲ (1700)
Vàng Ⅲ (2200-2299)
Bạc Ⅱ (1800)
Vàng Ⅱ (2300-2399)
Bạc Ⅱ (1800)
Vàng Ⅰ (2400-2499)
Bạc Ⅰ (1900)
Bạch Kim Ⅴ (2500-2599)
Vàng Ⅴ (2000)
Bạch Kim Ⅳ (2600-2699)
Vàng Ⅳ (2100)
Bạch Kim Ⅲ (2700-2799)
Vàng Ⅲ (2200)
Bạch Kim Ⅱ (2800-2899)
Vàng Ⅱ (2300)
Bạch Kim Ⅰ (2900-2999)
Vàng Ⅰ (2400)
Thiên Thạch Ⅴ (3000-3099)
Bạch Kim Ⅴ (2500)
Thiên Thạch Ⅳ (3100-3199)
Bạch Kim Ⅳ (2600)
Thiên Thạch Ⅲ (3200-3299)
Bạch Kim Ⅲ (2700)
Thiên Thạch Ⅱ (3300-3399)
Bạch Kim Ⅱ (2800)
Thiên Thạch Ⅰ (3400-3499)
Bạch Kim Ⅰ (2900)
Nguyệt Thực Ⅴ (3500-3599)
Bạch Kim Ⅰ (2900)
Nguyệt Thực Ⅳ (3600-3699)
Thiên Thạch Ⅴ (3000)
Nguyệt Thực Ⅲ (3700-3799)
Thiên Thạch Ⅴ (3000)
Nguyệt Thực Ⅱ (3800-3899)
Thiên Thạch Ⅳ (3100)
Nguyệt Thực Ⅰ (3900-3999)
Thiên Thạch Ⅳ (3100)
Trụy Nhật Ⅴ (4000-4099)
Thiên Thạch Ⅲ (3200)
Trụy Nhật Ⅳ (4100-4199)
Thiên Thạch Ⅲ (3200)
Trụy Nhật Ⅲ (4200-4299)
Thiên Thạch Ⅱ (3300)
Trụy Nhật Ⅱ (4300-4399)
Thiên Thạch Ⅱ (3300)
Trụy Nhật Ⅰ (4400-4499)
Thiên Thạch Ⅰ (3400)
Vô Gian Tu La (4500-4999)
Nguyệt Thực Ⅴ (3500)
Vô Gian Tu La (5000-5999)
Nguyệt Thực Ⅳ (3600)
Vô Gian Tu La (6000 trở lên)
Nguyệt Thực Ⅲ (3700)
2. Điểm đánh bại, Điểm sinh tồn, Điểm tướng đều được kế thừa 1 phần sang mùa giải mới, điểm càng thấp tỷ lệ kế thừa càng cao.
Phạm vi điểm
Tỷ lệ kế thừa
6000 điểm trở lên
60%
4500-6000 điểm
70%-60%
3000-4500 điểm
80%-70%
1500-3000 điểm
90%-80%
0-1500 điểm
100%-90%I. Phần thưởng mùa giải:
Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Mùa giải Phá trận sẽ kết thúc vào 07:00 14/02/2022(UTC +7), và điểm rank mùa giải này sẽ được tổng kết. Mùa giải mới [Đăng tiêu] cũng sẽ bắt đầu vào 14/02, đăng nhập trò chơi sau khi cập nhật mùa giải mới được nhận thưởng mùa giải.
Người chơi sẽ được nhận thưởng mùa giải dựa vào rank cao nhất từng đạt được tại Người Được Chọn - Cá Nhân/Đội 3 trong mùa giải Phá trận.
Rank tương ứng
Chi tiết thưởng
Đồng
Avatar [Phá trận - Đồng]
Bạc
Avatar [Phá trận - Bạc]
Vàng
Avatar [Phá trận - Vàng], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận]
Bạch Kim
Avatar [Phá trận - Bạch Kim], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung]
Thiên thạch
Avatar [Phá trận - Thiên thạch], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung], Nền phẩm ưu [Gió thổi cờ lay], Rương Phá trận x3
Nguyệt Thực
Avatar [Phá trận - Nguyệt Thực], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung], Nền phẩm ưu [Gió thổi cờ lay], Rương Phá trận x5
Trụy Nhật
Avatar [Phá trận - Trụy Nhật], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung], Nền phẩm ưu [Gió thổi cờ lay], Rương Phá trận x7
Vô Gian Tu La
Avatar [Phá trận - Tu La], Thời trang Nhạc Sơn phẩm ưu [Giáp tướng quân - Phá trận], Thời trang Côn nhị khúc phẩm cực [Địa hỏa sung], Nền phẩm ưu [Gió thổi cờ lay], Rương Phá trận x10
II. Thiết lập lại điểm
1. Điểm rank tại Người Được Chọn - Cá Nhân/Đội 3 đều được kế thừa một phần sang mùa giải mới.
Rank mùa giải Phá trận
Rank tương ứng tại mùa giải Đăng tiêu
Đồng Ⅴ (1000-1099)
Đồng Ⅴ (1000)
Đồng Ⅳ (1100-1199)
Đồng Ⅳ (1100)
Đồng Ⅲ (1200-1299)
Đồng Ⅲ (1200)
Đồng Ⅱ (1300-1399)
Đồng Ⅱ (1300)
Đồng Ⅰ (1400-1499)
Đồng Ⅰ (1400)
Bạc Ⅴ (1500-1599)
Đồng Ⅰ (1400)
Bạc Ⅳ (1600-1699)
Bạc Ⅴ (1500)
Bạc Ⅲ (1700-1799)
Bạc Ⅴ (1500)
Bạc Ⅱ (1800-1899)
Bạc Ⅳ (1600)
Bạc Ⅰ (1900-1999)
Bạc Ⅳ (1600)
Vàng Ⅴ (2000-2099)
Bạc Ⅲ (1700)
Vàng Ⅳ (2100-2199)
Bạc Ⅲ (1700)
Vàng Ⅲ (2200-2299)
Bạc Ⅱ (1800)
Vàng Ⅱ (2300-2399)
Bạc Ⅱ (1800)
Vàng Ⅰ (2400-2499)
Bạc Ⅰ (1900)
Bạch Kim Ⅴ (2500-2599)
Vàng Ⅴ (2000)
Bạch Kim Ⅳ (2600-2699)
Vàng Ⅳ (2100)
Bạch Kim Ⅲ (2700-2799)
Vàng Ⅲ (2200)
Bạch Kim Ⅱ (2800-2899)
Vàng Ⅱ (2300)
Bạch Kim Ⅰ (2900-2999)
Vàng Ⅰ (2400)
Thiên Thạch Ⅴ (3000-3099)
Bạch Kim Ⅴ (2500)
Thiên Thạch Ⅳ (3100-3199)
Bạch Kim Ⅳ (2600)
Thiên Thạch Ⅲ (3200-3299)
Bạch Kim Ⅲ (2700)
Thiên Thạch Ⅱ (3300-3399)
Bạch Kim Ⅱ (2800)
Thiên Thạch Ⅰ (3400-3499)
Bạch Kim Ⅰ (2900)
Nguyệt Thực Ⅴ (3500-3599)
Bạch Kim Ⅰ (2900)
Nguyệt Thực Ⅳ (3600-3699)
Thiên Thạch Ⅴ (3000)
Nguyệt Thực Ⅲ (3700-3799)
Thiên Thạch Ⅴ (3000)
Nguyệt Thực Ⅱ (3800-3899)
Thiên Thạch Ⅳ (3100)
Nguyệt Thực Ⅰ (3900-3999)
Thiên Thạch Ⅳ (3100)
Trụy Nhật Ⅴ (4000-4099)
Thiên Thạch Ⅲ (3200)
Trụy Nhật Ⅳ (4100-4199)
Thiên Thạch Ⅲ (3200)
Trụy Nhật Ⅲ (4200-4299)
Thiên Thạch Ⅱ (3300)
Trụy Nhật Ⅱ (4300-4399)
Thiên Thạch Ⅱ (3300)
Trụy Nhật Ⅰ (4400-4499)
Thiên Thạch Ⅰ (3400)
Vô Gian Tu La (4500-4999)
Nguyệt Thực Ⅴ (3500)
Vô Gian Tu La (5000-5999)
Nguyệt Thực Ⅳ (3600)
Vô Gian Tu La (6000 trở lên)
Nguyệt Thực Ⅲ (3700)
2. Điểm đánh bại, Điểm sinh tồn, Điểm tướng đều được kế thừa 1 phần sang mùa giải mới, điểm càng thấp tỷ lệ kế thừa càng cao.
Phạm vi điểm
Tỷ lệ kế thừa
6000 điểm trở lên
60%
4500-6000 điểm
70%-60%
3000-4500 điểm
80%-70%
1500-3000 điểm
90%-80%
0-1500 điểm
100%-90%

III. Người được chọn - Đội 2
Người được chọn ra mắt chế độ đội 2! Lập đội cùng bạn bè để kiếm điểm rank ngay thôi!
IV. Chế độ Luân phiên
Chế độ Luân phiên mới gồm tính năng [Ám Vực trào dâng] và [Lửa đạn vô hạn].
Quy tắc: Chế độ bắt đầu từ tính năng [Ám Vực trào dâng] và đổi sang tính năng khác vào 3:00:00 (UTC +7) mỗi thứ 2.
V. Cơ quan trong trận
Cơ quan mới: Kết giới phong ma
1. Hiệu quả: Sau khi tương tác với cơ quan sẽ sinh ra kết giới phong ma rộng, Tướng trong kết giới bị cấm dùng bí thuật và cưỡng chế ngắt một số bí thuật đang sử dụng. Kết giới duy trì 90 giây, CD 180 giây, có thể dùng tối đa 3 lần.
2. Các chế độ xuất hiện: Mỗi trận trong Luyện mãi thành tài, Ghép nhanh, Người được chọn sẽ xuất hiện Kết giới phong ma với số lượng ngẫu nhiên
VI. Thưởng tuần
Mỗi tuần tích lũy hoàn thành nhiệm vụ ngày được nhận thưởng tuần.
Quy tắc:
1. Hoàn thành lần lượt 5/10/15 nhiệm vụ ngày để nhận 3 cấp thưởng tuần, bao gồm nhiều EXP tài khoản, EXP báu vật Ẩn Tộc và Rương báu vật!
2. Thưởng tuần làm mới vào 3:00:00 (UTC +7) mỗi thứ 2.
3. Nhiệm vụ ngày có thêm 1 nhiệm vụ nhiều điều kiện, hoàn thành điều kiện bất kỳ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
VII. Hoạt động hạn giờ [Ngàn hoa đón xuân]
Thời gian hoạt động: Sau cập nhật ngày 14/02/2022 - 03:00:00 ngày 23/02/2022 (UTC +7).
Thời hạn đổi thưởng: 03:00:00 ngày 24/02/2022 (UTC +7).
Quy tắc:
1. Người chơi vào các chế độ Người được chọn, Ghép nhanh, Luyện mãi thành tài và Ám Vực trào dâng, mở Đồ vô chủ và phá đồ vật trong bối cảnh để tìm Cành hoa xuân. Mỗi người chơi được nhận tối đa 20 cành mỗi trận, 50 cành mỗi ngày.
2. Tại giai đoạn chuẩn bị của các chế độ trên (bao gồm Thí luyện vô hạn và Lửa đạn vô hạn), phá bụi hoa có thể nhận Cành hoa xuân.
3. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ hoạt động đuọc nhận Cành hoa xuân để đổi những phần quà giá trị.

ĐIỀU CHỈNH TƯỚNG​

I. Thôi Tam Nương
Điều chỉnh động tác thoát khỏi sau khi hết thời gian xoáy nước trói buộc thành có thể dùng né, nhảy, cúi để ngắt; điều chỉnh vị trí 2 xoáy nước bên sườn của [Dệt sương - Thuấn].
II. Kurumi
Điểu chỉnh lượng hồi phục của bí thuật [Tịnh thiên địa] và [Tịnh thiên địa - Hồi giáp] trong chế độ cá nhân và đội 2 thành giống với đội 3.
III. Quý Thương Hải
[Lửa thiêu - Cực nóng]: Hệ số sát thương nổ giảm từ 285% xuống 200%.
IV. Vô Trần
1. Bí thuật [Đẩu chuyển tinh di]
①Giảm 20% Nộ cần để dùng bí thuật.
②Không thể đặt Mắt trận khi đang bị tấn công, nhấn giữ hủy đặt Mắt trận sẽ mất Bá thể vàng.
③Nộ cần dùng để đặt Mắt trận giảm từ 35% xuống 8%; sau khi đặt Mắt trận, Nộ chỉ hồi theo thời gian, không thẻ hồi Nộ qua gây sát thương hoặc chịu sát thương.
④Bán kính dịch chuyển của pháp trận tăng từ 6m lên 10m.
2. Bí thuật [Đẩu chuyển tinh di - Hoán đổi]
①Giảm 20% Nộ cần để dùng bí thuật.
②Tăng thời gian choáng sau khi Vô Trần và địch đổi vị trí.
3. Bí thuật [Đẩu chuyển tinh di - Dịch chuyển]
①Giảm 40% Nộ cần để dùng bí thuật.
②Thời gian duy trì trận dịch chuyển giảm từ 120 giây xuống 40 giây.
③Sau mỗi lần dịch chuyển, tăng 15% Sức tấn công trong 3.5 giây.
④Trong thời gian trận dịch chuyển tồn tại, không thẻ hồi Nộ qua gây sát thương hoặc chịu sát thương.

ĐIỀU CHỈNH VŨ KHÍ​

I. Côn nhị khúc
1. Đòn tụ lực đánh dọc điều chỉnh thành tầng 2 mới kích hoạt Long hổ đấu.
2. Tăng nhẹ thời gian hoạt ảnh trước của Đột kích.
3. Tối ưu chuyển động của Đột kích.
4. [Long hổ đấu] thêm hiệu quả flash.
5. Điều chỉnh tốc độ đánh dọc khi chạy nhanh.
II. Súng ngũ nhãn
1. Điều chỉnh phạm vi giảm sát thương của Súng ngũ nhãn:
Trong phạm vi từ 32m-40m, sát thương giảm còn 80%;
Trong phạm vi ngoài 40m, sát thương giảm còn 60%.
2. Tăng tốc độ và tầm bắn tối đa của viên đạn.
3. Giảm độ tỏa của viên đạn.
III. Nỏ Gia Cát
1. Điều chỉnh phạm vi giảm sát thương của Nỏ Gia Cát:
Trong phạm vi từ 40m-50m, sát thương giảm còn 80%;
Trong phạm vi ngoài 50m, sát thương giảm còn 60%.
2. Bắn dồn dập không ảnh hưởng đến độ chính xác nữa.
IV. Súng hỏa mai
1. Sát thương bắn giảm còn 15%.
2. Sức chứa băng đạn giảm từ 12 còn 10.

ĐIỀU CHỈNH HỒN NGỌC​

I. Hồn ngọc thuộc tính
1. Mở Đồ vô chủ sẽ không nhận được Hồn ngọc thuộc tính phẩm ưu, cực.
2. Thêm thuộc tính tăng cường cho Hồn ngọc phẩm ưu, cực (không áp dụng cho Hồn ngọc thuộc tính).
Ví dụ: Với hồn ngọc [Bá chủ], ngoài hiệu quả gốc là "Khi kích hoạt Bàn thạch, tấn công sẽ sử dụng tụ lực tầng 3", nay có thêm thuộc tính: Giảm sát thương vũ khí cận chiến +6%.
3. Hồn ngọc phẩm ưu sẽ tự động đổi hồn ngọc phẩm tốt, phẩm thường cùng thuộc tính khi lượng hồn ngọc đạt giới hạn.
4. Điều chỉnh chỉ số Hồn ngọc thuộc tính
Cụ thể:
Điều chỉnh thuộc tính cơ bản:
Điều chỉnh thuộc tính cơ bản Hồn ngọc phẩm thường:
Hồn ngọc sinh lực: Sinh lực +10% điều chỉnh thành Sinh lực +8%
Hồn ngọc tấn công: Thuộc tính không đổi, giữ nguyên Tấn công +3%
Hồn ngọc thủ cận chiến: Giảm sát thương vũ khí cận chiến +5% điều chỉnh thành Giảm sát thương vũ khí cận chiến +4%
Hồn ngọc thủ tầm xa: Giảm sát thương vũ khí tầm xa +8%, Giảm sát thương phần đầu +6% điều chỉnh thành Giảm sát thương vũ khí tầm xa +7%, Giảm sát thương phần đầu +5%
Điều chỉnh thuộc tính cơ bản Hồn ngọc phẩm tốt:
Hồn ngọc sinh lực: Sinh lực +15% điều chỉnh thành Sinh lực +12%
Hồn ngọc tấn công: Tấn công +4,5% điều chỉnh thành Tấn công +4%
Hồn ngọc thủ cận chiến: Giảm sát thương vũ khí cận chiến +7,5% điều chỉnh thành Giảm sát thương vũ khí cận chiến +6%
Hồn ngọc thủ tầm xa: Giảm sát thương vũ khí tầm xa +12%, Giảm sát thương phần đầu +9% điều chỉnh thành Giảm sát thương vũ khí tầm xa +10%, Giảm sát thương phần đầu +8%
Điều chỉnh thuộc tính cơ bản Hồn ngọc phẩm cực:
Hồn ngọc tấn công: Tấn công +7,5% điều chỉnh thành Tấn công +8%
Thuộc tính phụ của phi Hồn ngọc thuộc tính:
Thuộc tính cơ bản phụ của Hồn ngọc phẩm ưu:
Hồn ngọc sinh lực: Sinh lực +12%
Hồn ngọc tấn công: Tấn công +4%
Hồn ngọc thủ cận chiến: Giảm sát thương vũ khí cận chiến +6%
Hồn ngọc thủ tầm xa: Giảm sát thương vũ khí tầm xa +10%, Giảm sát thương phần đầu +8%
Thuộc tính cơ bản phụ của Hồn ngọc phẩm cực:
Hồn ngọc sinh lực: Sinh lực +18%
Hồn ngọc tấn công: Tấn công +6%
Hồn ngọc thủ cận chiến: Giảm sát thương vũ khí cận chiến +9%
Hồn ngọc thủ tầm xa: Giảm sát thương vũ khí tầm xa +15%, Giảm sát thương phần đầu +12%
Điều chỉnh giới hạn của thuộc tính tăng cường:
Giới hạn Sinh lực từ 50% điều chỉnh thành 48%
Giới hạn Tấn công từ 15% điều chỉnh thành 16%
Giới hạn Giảm sát thương vũ khí cận chiến từ 25% điều chỉnh thành 24%
Giới hạn Giảm sát thương vũ khí tầm xa giữ nguyên là 40%
Giới hạn Giảm sát thương phần đầu từ 30% điều chỉnh thành 32%
II. Hồn ngọc di chuyển
1. [Đạp tường]: sửa thành "Tăng tốc độ đi trên tường và sát thương Đột kích; sau 5 giây bất động trong trạng thái leo trèo sẽ tự động tàng hình, duy trì 15 giây hoặc hiện hình khi di chuyển."
2. Thêm [Dẫn lôi thuật]: 0.5 giây sau khi Né, triệu hồi sét tại vị trí lúc trước.
III. Đạo cụ và Hồn ngọc hiệu ứng
1. [Vận may - An thần]: sửa thành "Khi dùng có 30% không tốn đạo cụ (Móc câu, Hộp vũ khí, Huyết hoàn, Bột hộ giáp)".
2. Thêm [Tục mệnh thuật]: Tiêu hao Hồn ngọc để miễn 1 lần sát thương chí mạng, trong 5 giây kế tiếp được giảm 40% sát thương phải chịu, hồi 500 Sinh lực.
3. Thêm [Kỳ tích]: Làm mới thời gian hồi chiêu của kỹ năng khi đánh bại địch.
4. Thêm [Hấp tinh thuật]: Trong 7 giây sau khi dùng Huyết hoàn hoặc Bột hộ giáp, tấn công được hồi Sinh lực bằng 65% sát thương gây ra.
5. Thêm [Luyện đan thuật]: Ăn trái cây được tăng Thủ cận chiến, cộng dồn tối đa 60 tầng.
6. Thêm [Bất bại]: Đánh bại địch được tăng sức tấn công, cộng dồn tối đa 5 tầng.
7. Tạm dừng cung cấp [Vận may - Cuộn móc câu], [Vận may - Hộp vũ khí], [Đạn rỗng], [Tài vận], [Thợ rèn].
IV. Hồn ngọc Trường kiếm
Thêm [Tập kích - Trường kiếm]: Đòn đánh trên không trúng địch sẽ khiến địch bị thiêu đốt, gây sát thương liên tục.
V. Hồn ngọc Côn nhị khúc
1. [Phi cước] thêm hiệu quả: Đánh trúng hồi Long hổ công.
2. Thêm [Đoạt hồn - Côn nhị khúc]: Nếu thức cuối của liên chiêu đỡ đòn trúng, nhận hiệu quả hồi bằng 75% sát thương gây ra.
3. Thêm [Vung roi]: Đòn tụ lực đánh ngang của Côn nhị khúc thay đổi, đánh trúng hồi Long hổ công.
4. Thêm [Long hổ khiếu]: Chiêu thức Long hổ đấu thay đổi, tự động hồi Long hổ công.
VI. Hồn ngọc Dao găm
Thêm [Đoạt hồn - Dao găm]: Nếu thức cuối của liên chiêu đỡ đòn trúng, nhận hiệu quả hồi bằng 75% sát thương gây ra.
VII. Hồn ngọc Thái đao
1. Thêm [Kinh lôi thập kiếp]: Đòn đánh dọc của Chớp giật thay đổi, đánh trúng được hồi Sinh lực bằng 65% sát thương gây ra.
2. Tạm dừng cung cấp [Quy nguyên].
VIII. Hồn ngọc Đại đao
1. Thêm [Phong lôi bộ]: Tăng tốc độ di chuyển trong trạng thái tụ lực đánh ngang.
2. Tạm dừng cung cấp [Phá phong].
IX. Hồn ngọc Nỏ Gia Cát
1. [Tên trị liệu] đổi thành phẩm ưu.
2. Thêm [Đoạn gân cốt]: Địch trúng tên không thể Chạy hoặc Né trong 2 giây
3. Thêm [Tên tự trị liệu]: Bắn trúng được hồi Sinh lực bằng 30% sát thương gây ra.
4. Tạm dừng cung cấp [Ngắm chuẩn], [Bắn nhanh].
X. Hồn ngọc Súng ngũ nhãn
Tạm dừng cung cấp [Tập trung].
XI. Hồn ngọc Cung
[Khóa linh dương]: Sửa thành "Địch trúng tên không thể Chạy hoặc Né trong 6 giây, không thể tác dụng lên cùng một mục tiêu nhiều lần trong 30 giây."
XII. Hồn ngọc Thương
Tạm dừng cung cấp [Đột kích - Thương].

ĐIỀU CHỈNH TRONG TRẬN​

I. Thí luyện vô hạn
Bỏ chế độ đội 3 và đội 2 trong Thí luyện vô hạn, người chơi có thể tiếp tục trải nghiệm các chế độ này trong Phòng tùy chỉnh.
II. Luyện mãi thành tài
1. Trong Luyện mãi thành tài có thêm Phách hoa phản hồn.
2. Tối ưu hành vi của Bot.
III. Danh sách vật phẩm xung quanh
Vật phẩm tiêu hao trong danh sách sẽ được hiển thị dạng xếp chồng.
IV. Bộ điều khiển
1. Vòng quay vũ khí có thêm chế độ tay không. Người chơi mở vòng quay vũ khí, nhấn X/□(XBOX/PS) để chuyển sang tay không.
2. Hủy thao tác "nhấn đúp nút ↓ để chuyển sang tay không".
3. Nhấn nút ↓ để chuyển đổi vũ khí sẽ không bị trễ.

ĐIỀU CHỈNH NGOÀI TRẬN​

I. Luyện tập tự do
Trong chế độ Luyện tập tự do, người chơi có thể dùng tướng chưa mở khóa.
II. Kho
Số ô tăng từ 48 lên 96, cung cấp nhiều không gian để lưu trữ vật phẩm.
III. Hiển thị trong đội
1. Tối ưu độ sáng nền hiển thị trong đội.
2. Động tác [Năm mới đại cát] của Vô Trần có thêm biểu cảm khuôn mặt.
IV. Thông tin
Tại giao diện Thông tin có thêm dữ liệu về số lượng thời trang của Tướng và vũ khí mà tài khoản đang sở hữu.
V. Vũ khí
Cập nhật âm thanh cho video vũ khí phẩm thần.

TÙY CHỌN CÀI ĐẶT​

I. Cài đặt nhặt
Người chơi có thể vào "Cài đặt"-"Cài đặt nhặt" để chỉnh số lượng vật phẩm tiêu hao tối đa trong túi đồ. Khi lượng vật phẩm trong túi đồ đạt giới hạn sẽ không thể dùng nút tương tác để nhặt thêm. (Có thể mở túi đồ để nhặt)

CẬP NHẬT CỬA HÀNG​

I. Cập nhật Thẻ thông hành
Ra mắt Thẻ thông hành [Đăng tiêu], rất nhiều vật phẩm hiếm và thời trang đang chờ bạn! Mở khóa Kho báu Ẩn tộc để nhận được nhiều phần thưởng giá trị!
II. Cập nhật thời trang
1. Thời trang Tướng và vũ khí mới
Thêm nhiều thời trang Tướng, thời trang vũ khí và phụ kiện mới.
2. Nội dung hiển thị trong đội mới
Thêm nội dung hiển thị trong đội có thể tùy chỉnh, bao gồm: bệ đứng, động tác, nền. Trong mùa giải mới sẽ có nhiều cách khác nhau để thu thập nội dung hiển thị.
3. Tóc mới
Thêm kiểu tóc có thể tùy chỉnh. Trong mùa giải mới sẽ có nhiều cách khác nhau để thu thập tóc mới.
III. Cập nhật giảm giá
1. Thời trang phẩm cực mới của Matari [Hoán yên sa], giá gốc 1800 Vàng, giá bán 1500 Vàng.
2. Thời trang phẩm cực mới của Nhạc Sơn [Ánh sáng], giá gốc 1800 Vàng, giá bán 1500 Vàng.
3. Thời trang Đại đao phẩm cực [Âm dương sư - Yêu đao xích ảnh] giảm từ 1800 Vàng còn 1500 Vàng.
4. Thời trang Thôi Tam Nương [Sóng dữ] giảm từ 1800 Vàng còn 1500 Vàng.
5. Thời trang phẩm cực của Ninh Hồng Dạ [Long đạo - Tự tri] khôi phục giá gốc 2400 Vàng.
6. Động tác hiển thị đội của Ninh Hồng Dạ [Long ý - Táp] khôi phục giá gốc 900 Vàng.
7. Thời trang phẩm cực của Vô Trần [Thông huyền] khôi phục giá gốc 1800 Vàng.

KHẮC PHỤC LỖI​

I. Tướng
1. Khắc phục lỗi bí thuật của Vô Trần có khi dịch chuyển mục tiêu đến vị trí được ghi nhận lần trước.
2. Khắc phục lỗi bí thuật của Vô Trần không dịch chuyển được Mộ hồn.
3. Khắc phục lỗi khi Vô Trần dùng bí thuật dịch chuyển không thể thoát khỏi [Ác mộng vực sâu] của Thôi Tam Nương.
4. Khắc phục lỗi Kurumi, Thôi Tam Nương dùng kỹ năng tụ lực khi đang đu Móc câu gặp tốc độ khác thường, đồng thời tối ưu trải nghiệm tụ lực trên không.
II. Vũ khí
1. Khắc phục lỗi [Chấn lôi đao] bị ngắt bởi Bá thể lam khiến bản thân trúng đòn.
2. Khắc phục lỗi tất cả vũ khí sau khi đánh ngang trong trạng thái cúi không thể chuyển hướng.
III. Khác
Khắc phục lỗi mô hình của động tác hiển thị [Long ý - Bá] của Thôi Tam Nương, [Long ý - Táp] của Ninh Hồng Dạ, [Năm mới đại cát] của Vô Trần.


Nguồn: DragonAK Gaming
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top